Gepubliceerd op: 30 december 2021

Waarom kunst werkt

Het is al lang bekend dat kunst therapeutische eigenschappen heeft. Bij het maken van visuele afbeeldingen ’tekenen’ mensen aan de rechterkant van hun hersenen. Deze zelfde kant wordt gebruikt voordat de gesproken taal zich ontwikkelt en waar visuele herinneringen worden opgeslagen.

Het betrekken van jonge mensen in de kunsten kan inspireren en motiveren, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor creatieve expressie en verbeeldingskracht. Het kan het vermogen van jongeren om vragen te stellen en contact te maken met de wereld om hen heen stimuleren, en positieve aspiraties, zelfvertrouwen en het vermogen tot autonoom kritisch denken bevorderen.

Het kan jongeren ook helpen veerkracht te ontwikkelen om moeilijke levensomstandigheden aan te kunnen. Kunstprojecten op scholen kunnen worden gebruikt als bewustmaking van psychische problemen en stigmatiserende attitudes uitdagen.

Kunstervaringen dagen het gevoel van jongeren op een heel andere manier uit dan formeel onderwijs, en bieden jongeren verschillende mogelijkheden om hun identiteit, vaardigheden en capaciteiten te verkennen.

Er zijn aanwijzingen dat de relaties tussen kunstenaars en deelnemers fundamenteel anders zijn dan die tussen andere volwassenen op school. Kunstzinnige projecten verschillen sterk van het dagelijkse werk met leraren en richten zich vaak op een ‘veilige ruimte’.

Er wordt ook meer nadruk gelegd op proces dan op de resultaten of producten die vereist zijn van meer traditionele benaderingen. Als gevolg hiervan melden jongeren een gevoel van plezier en prestatie bij het creëren van kunst van hoge kwaliteit. Ze tonen ook een grotere mate van motivatie, verbeterde gevoel van eigenwaarde, zelfbewustzijn, veerkracht en gemeenschapsbetrokkenheid. Veel evaluaties van kunstinterventies documenteren hun effectiviteit bij het opnieuw betrekken van jongeren bij onderwijs en het ontwikkelen van vaardigheden die overdraagbaar zijn en even relevant voor het ontwikkelen van geletterdheid en rekenvaardigheid als voor het maken van kunst.

Het is ook belangrijk om de prestaties te erkennen van de kunstenaars en kunstorganisaties die gespecialiseerd zijn in het werken met jongeren en groepen die te maken hebben met sociaal uitsluiting. Ze brengen een indrukwekkend scala aan professionele vaardigheden en benaderingen voor dit werk. De methoden die in de loop der jaren zijn ontwikkeld, hebben een tastbare en positieve impact op de artistieke, sociale en persoonlijke groei van de betrokkenen. Dit wordt aangetoond door verschillende onderzoeken die een sterk pleidooi voor de effectiviteit van kunstinterventies bij kwetsbare jongeren aantonen.

Creativiteit wordt ook algemeen erkend vanwege het potentieel om mensen te genezen, verborgen emoties te uiten, stress, angst en angst te verminderen en een gevoel van autonomie te bevorderen (Bastos e.a. 2019).

Andere verhalen