Over Kunstnest 

Kunstnest biedt kinderen in het basisonderwijs gelegenheid om op onderzoek uit te gaan in een creatieve omgeving.

De stichting heeft als doel de drempel voor jonge kinderen te verlagen voor deelname aan reguliere kunstvorming. Zij helpt deze kinderen om in groepsverband hun talenten en verbeeldingskracht op diverse niveaus te verkennen en ontwikkelen. Dit doen wij op scholen, in wijken en op onze locaties in Haarlem. Daarnaast beoogt Kunstnest cultuurparticipatie onder kinderen en hun ouders te stimuleren om ze zo nog beter te laten deelnemen aan de samenleving.

Kunstnest is ervan overtuigd dat creativiteit iedereen aangaat en onmisbaar is voor onze vorming. Kunstnest gelooft dat kunst en cultuur bij uitstek instrumenten zijn om jezelf te ontwikkelen. Het bevordert creatieve ontmoetingen tussen bewoners, op die manier leren deze de omgeving waarin ze samenleven beter kennen.

In aanraking komen met kunst en cultuurparticipatie maakt je sterker. Je leert over jezelf en leert jezelf te managen. Kernwaarden van Kunstnest zijn: Meedoen door middel van kunst en cultuur – Ontmoeting – verbinding.

Visie

Kinderen binnen een wijk met elkaar in contact te brengen, hun kennis en ervaring te laten opdoen met kunstvormen en zo hun cultuurparticipatie te vergroten.

Missie

Het voor elk kind mogelijk maken hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken voor een betere kans-gelijkheid en toekomstperspectief.