Onderwijs

Doelstelling Kunstnest

Het doel van Kunstnest is door kunstonderricht het gevoel van eigenwaarden bij kinderen te stimuleren. Kunstnest wil graag dat de jeugd meer in aanraking komt met kunst. Dat doet zij door het organiseren van cursussen waarin kinderen zelf creatief bezig kunnen zijn met plastische vormen, literatuur, film, dans en muziek, waarbij op een speelse wijze wordt geleerd hoe kunst te beleven. Excursies naar musea en exposities, zowel als concertbezoek kunnen deel uitmaken van het aanbod.

Kunstlessen op uw school

Via Kunstnest maken leerlingen kennis met verschillende kunstvormen in de klas, wat helpt om waardering en hartstocht over kunst te bevorderen. We werken samen met scholen om de leerlingen de nodige vaardigheden te bieden voor kunstwaardering door middel van gestructureerde inhoud van kleurmenging, compositie, verhaal en verschillende technieken die tegenwoordig in de moderne kunstwereld wordt gebruikt. 

Het programma van Kunstnest is beschikbaar voor alle scholen behorend in het Nederlandse schoolsysteem, evenals voor particuliere scholen. Dit programma worden gepresenteerd met een lesplan dat de vereisten van het academische curriculum versterkt, wat bij leerlingen voor een creatieve draai zorgt bij traditioneel leren.

 

Werkwijze

In een convenant met uw organisatie kunnen we afspreken om welke kinderen het gaat, welke tijden, hoe lang het project duurt, wat het aanbod zal zijn, wie wat doet en de bijdrage in de materiaalkosten enzovoort.