Informatie

Stichting Kunstnest heeft een ANBI-status. Dat betekent dat we geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling voor kunsteducatie. Doneren aan stichting Kunstnest is belastingtechnisch voordelig.