ANBI

Stichting Kunstnest is in bezit van een aanwijzing Algemeen Nut Beogende Instelling voor kunsteducatie (ANBI). Dit betekent dat u voordelig kunt schenken om de activiteiten van onze stichting te ondersteunen.

ANBI gegevens:

Naam        Stichting Kunstnest

RSIN            8610.76.886

telefoon    0685249450

email          info@kunstnest.org

Bestuur      N.P. da Costa Bastos      voorzitter

                     J.P.B. Verhoog                   secretaris

                     L.J. van Biljouw                  penningmeester

Beloning
Op basis aanvullende notulen ontvangt het bestuur geen beloning. Voor de in functie gemaakte kosten heeft iedere bestuurder recht op vergoeding.

Financiën
Voor de financiële verantwoording, zie onder: KN-Beginbalans-200421.

Beleidsplan     De hoofdlijnen van het beleidsplan voor 2020/21 zijn als volgt.

KUNSTNEST wil graag dat de jeugd meer in aanraking komt met kunst. Dat doet zij door het organiseren van cursussen waarin kinderen zelf creatief bezig kunnen zijn met plastische vormen, literatuur, film, fotografie, dans en muziek, waarbij op een speelse wijze wordt geleerd hoe kunst te beleven.

Kunstnest richt zich onder andere op de jeugd met een maatschappelijke achterstand door een migratieverleden en andere trauma’s. Het geloof in het eigen kunnen dient te worden hersteld en het is bewezen dat kunst daarbij helpt.

Een positief zelfbeeld is de basis voor mentale weerbaarheid. Weten jezelf een houding te geven in complex sociale situaties voorkomt onzekerheid en agressie. Problemen worden gemakkelijker opgelost, waardoor er meer ruimte is voor begrip en nuance en minder vatbaarheid voor kwalijke beïnvloeding.

 1.    In de loop van 2020 zal de Ontmoetingskerk activiteit worden voortgezet.

2.    M.i.v. 6 maart is begonnen met een doorlopende activiteit in Bibliotheek Schalkwijk.

3.    6 Exposities in Winkelcentrum Schalkwijk gedurende het jaar.

4.    5 Workshops op locatie van een activiteitenpartner. Door de Covid-19 crisis kon een geplande workshop op basisschool De Wadden Molenwijk op 20 maart niet doorgaan.

5.    Op 22 april staat een nieuwe excursie naar het Frans Hals Museum op het programma.

6.    Voor de zomer worden activiteiten voorbereid bij Schalkwijk aan Zee, de zomercamping aan de Molenplas.

Activiteitenverslag

Medio 2019 en begin 2020 is er een activiteit ingezet voor de duur van twee jaar in de Ontmoetingskerk aan de Frankrijklaan in Haarlem. Een groep van 15 kinderen rond de 12 jaar neemt deel aan lessen met creatieve vormen, dans en een excursie naar het Frans Hals Museum.

Tijdens de Corona crisis is deze activiteit in aangepaste vorm (vooral buiten en volgens RIVM richtlijnen) voortgezet om de kinderen niet in een isolement te laten geraken.

Op 9 februari is in de Bibliotheek in Schalkwijk een introductiemiddag georganiseerd, waar 70 kinderen getuigden van de behoefte om bezig te zijn met creatieve vormen.

Soortgelijke activiteiten zullen in de loop van 2020 worden aangeboden aan meerdere scholen en buurthuizen.

In 2020 worden de activiteiten geconcentreerd in Schalkwijk. In volgende jaren zal worden uitgebreid naar andere stadsdelen.

De mogelijkheid tot samenwerking met bibliotheek Zuid Kennemerland als activiteitenpartner wordt onderzocht.